Tetrapotassium Pyrophosphate

Pyrofosforečnan tetradraselný

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

 

Používá se v přípravcích pro péči o ústní dutinu, pufrovací činidlo, chelatační činidlo, regulátor pH.

Může se hromadit v těle. Škodlivý pro životní prostředí.