Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

Tereftalyliden dikafr sulfonové kyseliny

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

 

UV filtr, UV absorbér.

Potenciální karcinogen. Může vyvolat alergickou reakci.