Soyamide DEA

Sojový amid dietanolamin

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Rostlinný

 

Povrchově aktivní látka, stabilizátor emulze, regulátor viskozity.

Může vyvolat alergickou reakci, podráždění kůže. Znečišťuje životní prostředí.