Sodium Phosphate

Fosforečnan sodný

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Minerální

 

Pufr, udržuje požadovanou rovnováhu pH, změkčuje vodu.

Žádná akutní toxicita, ale může způsobit podráždění kůže a očí.