Polyvinyl Alcohol

Polyvinyl alkohol

 

 

Hodnocení: Dobré

Původ: Rostlinný

 

Pojivo, filmotvorné, zvyšuje viskozitu směsi, zahušťovadlo, čisticí prostředek, emulgátor.

Bezpečné, pokud se používá podle pokynů, je možná individuální nesnášenlivost. Polyvinylalkohol je umělý, ve vodě rozpustný termoplastický polymer.

Syntéza se provádí reakcí alkalické / kyselé hydrolýzy nebo alkoholýzy polyvinylesterů