Polymethyl Methacrylate

Polymetyl metakrylát

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

 

Stabilizátor, tvoří filmy, riziko toxických součástí.

Tvarovač filmu, plnivo, mazivo.

Znečišťuje životní prostředí (mikroplasty).