Hydroxystearyl Cetyl Ether

Hydroxystearyl cetyleter

 

Hodnocení: Dobré

Původ: Chemický

 

Koemulgátor

Neprůhledný