Hexamidine Diisethionate

Hexamidin diisethionát

 

Hodnocení: Špatné

Původ: Chemický

 

Konzervant, uvolňuje formaldehyd.

Odborný panel pro hodnocení kosmetických přísad (CIR) uznal nedostatek údajů o karcinogenitě a reprodukční / vývojové toxicitě.

Protože studie genotoxicity byly negativní a neexistovaly žádné strukturální výstrahy, panel dospěl k závěru, že je nepravděpodobné, že by tyto složky byly karcinogenní.

Protože rychlost absorpce hexamidinu a hexamidin diisethionátu je nízká, nedochází k žádné akumulaci tkání a exkrece je rychlá a úplná a v subchronické studii nedošlo k žádné toxicitě, skupina dospěla k závěru, že dermální expozice pravděpodobně nebude představovat riziko reprodukční / vývojová toxicita