Dodecane

Dodekan

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

 

Kapalina s narkotickým účinkem.

Změkčovadlo, rozpouštědlo, vůně. Derivát petrochemického průmyslu. Může vyvolat alergickou reakci.

Dodecane, česky lépe znám jako dodekan, je syntetická látka, přesně kapalný uhlovodík, který je obsažen především v ropě. Je ve formě bezbarvé kapaliny rozpustné v olejích, ve vodě nikoliv. Často bývá náhradou za dráždivější syntetické silikony. Využívá se taky zejména na výrobu derivátů. Používá se pouze ve velmi nízkých koncentracích, které lidskému tělu nejsou nebezpečné.

Je snadno biologicky rozložitelný.

Při vysoké koncentraci je však toxický.