Disodium Pyrophosphate

Pyrofosfát sodný

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Minerální

 

Brusný prostředek užívaný v ústní hygieně.

Pufrovací činidlo, chelatační činidlo, inhibitor koroze, regulátor pH, používaný ve výrobcích pro péči o ústní dutinu.

Může způsobit podráždění kůže a očí a alergické reakce.