Ceteareth 12,15,20,25,33

Cetearet 12,15,20,25,33

 

Hodnocení: Nepřijatelné

Původ: Syntetický

 

Platí pro všechny úpravy (Ceteareth-2, 3, 5, 6, 7, 20 atd.).

Emulgátory, povrchově aktivní látky. Vysoká úroveň nebezpečí. Zvyšuje propustnost pokožky. Způsobuje alergickou reakci. Může obsahovat toxické nečistoty, jako je 1,4-dioxan.

Ceteareth-20 je neionická povrchově aktivní látka, která se vyrábí z cetearylalkoholu a ethylenoxidu. Je to bílá voskovitá látka bez zápachu. Jeho příprava je nebezpečná, protože se při ní používá vysoce reaktivní jedovatý plyn ethylenoxid. Proto musí etoxylace probíhat ve speciálních reaktorech, aby se zabránilo výbuchu.

Ceteareth-20 se v kosmetice využívá jako syntetický emulgátor, dále zvyšuje stálost a prodlužuje trvanlivost kosmetických produktů. Je také jedním z nejběžněji používaných změkčovadel. Zvyšuje propustnost pokožky a může tak zvýšit absorpci nežádoucích látek do pokožky. T

ato látka se řadí mezi tzv. ethoxylované sloučeniny, které se připravují polymerizací ethylenoxidu a jsou dostupné v široké škále molekulových hmotností. Během reakce vzniká vedlejší produkt 1,4-dioxan.

Tyto dvě látky (ethylenoxid, 1,4-dioxan), o nichž je známo, že mohou vykazovat karcinogenní účinky, jsou běžnými kontaminanty ethoxylovaných sloučenin. Pokud jsou ethoxylované sloučeniny využity jako kosmetická surovina, musí se koncentrace těchto kontaminantů snížit na „povolenou hladinu“. [1,2,3]

Ethoxylované sloučeniny nejsou akceptovány v certifikované přírodní a BIO kosmetice.