Ammonia

Amoniak (roztok)

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

Reguluje pH, stabilizátor.

Toxický, dráždivý pro kůži a sliznice.