Acrylamide Sodium Acrylate Copolymer

Akrylamid akrylát sodný kopolymer

 Hodnocení: PŘIJATELNÉ

 Původ: Chemický

Želírující a filmotvorný prostředek, zatěžuje živ. prostředí

Akrylátový kopolymer je obecný termín pro kopolymery dvou nebo více monomerů sestávající z kyseliny akrylové, kyseliny methakrylové nebo jednoho z jejich jednoduchých esterů.

Savý

Lepidlo

Tvůrce umělých nehtů

Pojivo

Stabilizátor emulze

Filmová formace

Fixátor vlasů

Suspendující látka - nesurfaktant

Činidlo zvyšující viskozitu