Sprej na vodní kámen

Sprej na vodní kámen

Běžná cena 207,00 Kč
/
Včetně daně Doprava je vypočítána v pokladně.

Tento odstraňovač vodního kamene je účinný sprej 4 v 1 pro čištění, odstraňování vodního kamene, desinfekci a dezodoraci toalet, koupelen, dřezů a vodovodních baterií. Kombinuje ocet pro svou účinnost proti vodnímu kameni a mýdlové špíně a organickou kyselinu získanou z cukru používanou pro jeho dezinfekční vlastnosti.

Jeho unikátní receptura bez alergenů * byla vyvinuta, aby minimalizovala rizika alergií

Složení s 99% složek přírodního původu bez karcinogenních, mutagenních, reprotoxických látek (CMR).

Obsah: 500 ml

Použití

Nastříkejte přímo na povrch, očistěte a nechte působit 1 minutu. V případě potřeby lehce vydrhněte a poté opláchněte. Povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami, musí být opatrně opláchnuty vodou.

  • Obsahuje: KYSELINA L-LAKTOVÁ (KYSELINA 2-HYDROXY PROPIONOVÁ), D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMÉRIQUES, DÉCYL OCTYL GLYKOSIDY.
  • Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.
  • Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
  • Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Zlikvidujte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

INCI

Méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční složky, parfémy.

 

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Nedávno shlédnutý

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)