Ammonium Polyacryloydimethyl Taurate

Polyakryloy dimetyl taurát amonný

 

Hodnocení: Přijatelné

Původ: Chemický

 

Koemulgátor.

Stabilizátor, zahušťovadlo, stabilizátor emulze, regulátor viskozity, emulgátor. 

Zatěžuje životní prostředí.

Může způsobit podráždění